Τα 500 εκατομμύρια της Μπέγκουμ

Συγγραφέας: Ιούλιος Βερν
Εκδόσεις: Αποσπερίτης, 1985
α/α 1007
Πού βρίσκεται: Βιβλιοθήκη