Αναπάντεχος θησαυρός

Συγγραφέας: Καλλιόπη Σφαέλλου
Εκδόσεις: Δωρικός, 1990
α/α 1004
Πού βρίσκεται: Βιβλιοθήκη