Στάση Μαυρομάτη

Συγγραφέας: Παν. Κατσιρέλος
Εκδόσεις: Δωρικός, 1983
α/α 1013
Πού βρίσκεται: Βιβλιοθήκη