Ενα φύλλο μέσα στην μπόρα

Συγγραφέας:
Εκδόσεις: Δωρικός, 1985
α/α 1008
Πού βρίσκεται: Βιβλιοθήκη