Η αλάνα με τις ακονόπετρες

Συγγραφέας: Μάνθος Σκαργιώτης
Εκδόσεις: Δωρικός
α/α 1015
Πού βρίσκεται: Βιβλιοθήκη