Το χορταράκι και η Δήμητρα

Συγγραφέας: Μαρία Σταματάκη
Εκδόσεις: Ηράκλειο, 1988
α/α 1052
Πού βρίσκεται: Βιβλιοθήκη