Για ένα στεφάνι αγριλιάς από την Ολυμπία

Συγγραφέας: ΖΩΗ Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Εκδόσεις: ΔΩΡΙΚΟΣ
α/α 1056
Πού βρίσκεται: Βιβλιοθήκη