ΠΑΛΑΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΒΕΡΟΛΙΝΟ, 10

Συγγραφέας:  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Εκδόσεις:  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
α/α  1085
Πού βρίσκεται: Βιβλιοθήκη