ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ, 8

Συγγραφέας:  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Εκδόσεις:  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
α/α  1090
Πού βρίσκεται: Βιβλιοθήκη