ΒΑΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΑΓ. ΚΡΗΤ.

Συγγραφέας:  ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Γ
Εκδόσεις:  Ηράκλειο ,  2009
α/α  1099
Πού βρίσκεται: Βιβλιοθήκη