ΒΑΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΑΓ.ΚΡΗΤ.

Συγγραφέας:   ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Γ.
Εκδόσεις:  Ηράκλειο ,  2009
α/α  1100
Πού βρίσκεται: Βιβλιοθήκη