ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

Συγγραφέας:  Εταιρεία Γραμμάτων και Τεχνών Ανατολικής Κρήτης 
Εκδόσεις: 
α/α  1118
Πού βρίσκεται: Βιβλιοθήκη