Ο Κρητικός Πόλεμος 1645 - 1669

Συγγραφέας: Χ. Τζομπανάκη
Εκδόσεις: Χρυσούλα Τζομπανάκη 2008
α/α  1166
Πού βρίσκεται: Βιβλιοθήκη