20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα

Συγγραφέας: Ι.Βερν
Εκδόσεις:
α/α  1155
Πού βρίσκεται: Βιβλιοθήκη