Κρητικό Γλωσσάριο

Συγγραφέας: Μ. Ιδομενέως
Εκδόσεις: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη
α/α  1164
Πού βρίσκεται: Βιβλιοθήκη