Το άτυχο παπάκι

Συγγραφέας:
Εκδόσεις: Αποσπερίτης, 1996
α/α 1000
Πού βρίσκεται: Βιβλιοθήκη