ΜΕ ΤΗ ΛΑΛΙΑ ΤΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

Συγγραφέας:   ΛΑΓΟΥΔΙΑΝΑΚΗ
Εκδόσεις: Ηράκλειο Κρήτης, 2002
α/α  1121
Πού βρίσκεται: Βιβλιοθήκη