ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ, ΜΟΝΑΧΟ, 13

Συγγραφέας:  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Εκδόσεις:  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
α/α  1086
Πού βρίσκεται: Βιβλιοθήκη